35 θέσεις εργασίας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02-12/11/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
213 2065831, 213 2065155 213 2065055, 213 2065061