Ανειδίκευτος εργάτης ζητείται από βιοτεχνία φωτιστικών

Περιγραφή

ΒΙΟΤΈΧΝΙΑ που δραστηριοποιείται στην χοντρική πώληση φωτιστικών, ενδιαφέρεται να προσλάβει

Ανειδίκευτο Εργάτη έως 30 ετών.

Περιοχή: Περιστέρι

Πληροφορίες ΕΔΩ

ΒΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ