ΑΣΕΠ -1Γ/2019: Ιδού οι 60 μόνιμες θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας (πίνακας)

Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε για δημοσίευση η 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εξήντα (60) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι θέσεις του κλάδου της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ (πηγή)ΒΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ