Δημόσιο: «Ανοιχτές» 1.126 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων

Τις διαθέσιμες 1.126 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα, σε δήμους και Πανεπιστήμια παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας»: Πρόσληψη 64 ατόμων

 

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.), που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα  της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου, της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Δήμου Αγίας Βαρβάρας, της Σχολής Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, των Εικαστικών τμημάτων και του τμήματος εκμάθησης παραδοσιακών χορών, για το σχολικό έτος 2018-2019,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης, συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) ατόμων, Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (28 άτομα με 9μηνη σύμβαση)

4 Δάσκαλοι με ειδικότητα στην Κλασική Κιθάρα

1 Δάσκαλος  με ειδικότητα στο Σαξόφωνο

2 Δάσκαλοι με ειδικότητα στο Αρμόνιο

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στη Μονωδία

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Ελαφρύ Τραγούδι

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Παραδοσιακό Τραγούδι

1 Δάσκαλος  με ειδικότητα στη Μουσική Προπαιδεία (ORFF)

2 Δάσκαλοι  με ειδικότητα στα Υποχρεωτικά Θεωρητικά, (α’,β’,γ’ θεωρία & α’β’γ’ αρμονία)

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στα Ανώτερα Θεωρητικά (αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, σύνθεση, ενοργάνωση)

2 Δάσκαλοι με ειδικότητα στα Κρουστά-Ντραμς

3 Δάσκαλοι με ειδικότητα στο Πιάνο

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Μπουζούκι/Παραδοσιακά Έγχορδα

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Βιολί

3 Δάσκαλοι με ειδικότητα στην Ηλεκτρική Κιθάρα

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Φλάουτο

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στην Τρομπέτα

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στη Μουσική Τεχνολογία-Ηχοληψία

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Κλαρινέτο.

Β) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (25 άτομα με 9μηνη σύμβαση)

12 Καθηγητές με ειδικότητα στην Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμό

1 Καθηγητής με ειδικότητα στην Σκηνογραφία-Ενδυματολογία

2 Καθηγητές με ειδικότητα στη Θεωρία-Ιστορία –Πρακτική Κινηματογράφου & Συναφών    Τεχνών

1 Καθηγητής με ειδικότητα στην Ιστορία Θεάτρου

2 Καθηγητές με ειδικότητα στην Αγωγή Προφορικού Λόγου

3 Καθηγητές με ειδικότητα στην Κίνηση-Χορό

1 Καθηγητής με ειδικότητα στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

3 Καθηγητές με ειδικότητα στη Μουσική-Τραγούδι.

Γ) ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (11 άτομα με 8μηνη σύμβαση)

3 Δάσκαλοι με ειδικότητα στον Κλασικό – Σύγχρονο Χορό

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο  Χορό (Latin)

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Χορό (Flamenco)

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στον Παραδοσιακό Χορό

2 Δάσκαλοι με ειδικότητα στη Ζωγραφική

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στην Αγιογραφία

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες (Εικαστικές Κατασκευές

Χρηστικών Αντικειμένων)

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στη Φωτογραφία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (για μία (1) και μόνο θέση) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.), Σίφνου & Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 123 51, Αγία Βαρβάρα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5697223 & 210 5697224.

Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  18-09-2018, (εργάσιμες ημέρες 10.30π.μ.-14.30μ.μ.)

 

Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.), που εδρεύει στις Φιλιάτες της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Φιλιατών – Δομή Φιλιατών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων» συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στον Οργανισμό, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, για τη στελέχωση της δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Φιλιατών», Φιλιάτες Θεσπρωτίας Ηπείρου

1ΔΕ Νοσηλευτών/Βοηθών Νοσηλευτών, για τη στελέχωση της δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Φιλιατών», Φιλιάτες Θεσπρωτίας Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.), Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 463 00 Φιλιάτες Θεσπρωτίας Ηπείρου, (υπόψη κ.κ. Ζήκου Δήμητρας και Κώτση Κωνσταντίνας. 

Πληροφορίες στα τηλ.: 26643 60116 &  26643 60122.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-2018 έως και 14-09-2018

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ο Οργανισμός  Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εδρεύει στο Άνω Καλαμάκι της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης των μελών της  Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) / Παράρτημα Κέρκυρας με τίτλο: «Διάσωση σε ορμητικά νερά» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εξηρτημένης Ορισμένου Χρόνου για τα ΚΕΚ Ιωαννίνων, Κατάρτισης Διδακτικού Προσωπικού-Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών (50 ώρες), για την κατάρτιση συνολικά δώδεκα (12) ατόμων – Εθελοντών Μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης /Παράρτημα Κέρκυρας με τίτλο: «Διάσωση σε ορμητικά νερά».

 Οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών είναι:

-Εκπαιδευτής Πτυχιούχος ΑΕΙ με πιστοποιημένη εξειδίκευση ως Εκπαιδευτής Σχολών Διάσωσης, ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ « Άγριων Νερών» & οδηγών ποταμού Rafting ή

-Εκπαιδευτής Πτυχιούχος ΑΕΙ με πιστοποιημένη εξειδίκευση Ναυαγοσώστη, Οδηγού ποταμού Rafting & Προπονητή ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ.

Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν εμπειρία 2 ετών.

 Οι Ενότητες του Προγράμματος είναι:

α) Κίνδυνοι κοντά και μέσα σε ορμητικά νερά(2 ώρες)

β) Υδροδυναμική-Μηχανική Ρευστών (2 ώρες)

γ)Τεχνικός Εξοπλισμός (ατομικής προστασίας /ειδικός εξοπλισμός διάσωσης)(16 ώρες)

δ)Συμπεριφορά στα ορμητικά νερά(18 ώρες)

ε)Επέμβαση σε περιοχές και πεδία που επικρατούν πλημμυρικά φαινόμενα(12 ώρες)

Πληροφορίες στα ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ και στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (έντυπη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε με συστημένη επιστολή, είτε με ταχυμεταφορά μόνο στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Ιωαννίνων, 3ο χλμ Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 455 00, Ιωάννινα Ηπείρου.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 48063.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-2018 έως και 12-09-2018, (08.30π.μ.-13.30μ.μ.)

 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ο Οργανισμός  Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εδρεύει στο Άνω Καλαμάκι της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για τον κλιματισμό αυτοκινήτων με τίτλο: «Σύστημα Φθοριούχων Αερίων Κλιματισμού Αυτοκινήτων», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εξηρτημένης Ορισμένου Χρόνου Κατάρτισης είκοσι πέντε (25) ατόμων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, Διδακτικού Προσωπικού-Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών (40 ώρες) στο ΚΕΚ Ιωαννίνων με τίτλο: «Σύστημα Φθοριούχων Αερίων Κλιματισμού Αυτοκινήτων».

Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 1 έτος και να είναι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδικότητες συναφείς με το πρόγραμμα.

Πληροφορίες στα ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ και στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (έντυπη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε με συστημένη επιστολή, είτε με ταχυμεταφορά μόνο στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Ιωαννίνων, 3ο χλμ Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 455 00, Ιωάννινα Ηπείρου.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 48063.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-2018 έως και 12-09-2018, (08.30-13.30μ.μ.)

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητάς της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΥΕ Καθαριότητας,  Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου (Δήμος ΛαυρεωτικήςΝ. Αττικής)

1ΥΕ Καθαριότητας, Αρχαιολογικό μουσείο Βραυρώνας (Δήμος  Μαρκοπούλου ΜεσογαίαςΝ. Αττικής)

1ΥΕ Καθαριότητας, Αρχαιολογικό μουσείο Μαραθώνα (Δήμος  ΜαραθώναΝ. Αττικής)

1ΥΕ Καθαριότητας, Αρχαιολογικό μουσείο Λαυρίου(Δήμος Λαυρεωτικής , Ν. Αττικής)

1ΥΕ Καθαριότητας, Αρχαιολογικός χώρος Μονής Καισαριανής (Δήμος Καισαριανής , Ν. Αττικής).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Λ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεωργίου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3240563, εσωτ. 110.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  05-09-2018 έως και  14-09-2018,

(εργάσιμες ημέρες,  09.00π.μ.-14.30μ.μ.)

 

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου της Σχολής Αστυφυλάκων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εδρεύει στο Διδυμότειχο της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, ανακοινώνει  την πρόσληψη με επιλογή με ωριαία αποζημίωση, ατόμων-Διδακτικού Προσωπικού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 ως Τακτικών-Αναπληρωματικών-Βοηθών για διδασκαλία σε Μαθήματα με Βαθμό (Α’&Β’εξάμηνο) & σε Ενισχυτικά Μαθήματα χωρίς Βαθμό (Α’ & Β’ εξάμηνο).

Όπου αναφέρονται Αστυνομικοί στην προκήρυξη, περιλαμβάνονται και Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομική Ακαδημία, Σχολή Αστυφυλάκων, Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1ο χλμ Επαρχιακής Οδού Διδυμοτείχου-Μεταξάδων, Τ.Κ. 683 00, Διδυμότειχο Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 25530 26681, 25530 26682, 25530 26683 και 25530 26684 (εσωτ. 9460), (Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου/Γραφείο Σπουδών & Δημοσίων Σχέσεων, (Αρμόδιοι : Αστυνόμος Β ́ ΛΑΜΠΟΥΔΗ Μαρία, Υπαστυνόμος Β’ ΑθΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Σ. Μιχαήλ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-09-2018 (14.00μ.μ.)

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας: Πρόσληψη 10 ατόμων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της ανωτέρω Διεύθυνσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30-06-2019, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Οδηγών, Ειδ. Δημ. Σχολ. Αλμυρού (Δήμος Αλμυρού Ν. Μαγνησίας)

1ΔΕ Οδηγών, 1ο Ειδ. Δημ. Σχολ. Βόλου: «Οι Κένταυροι» (Δήμος Βόλου Ν. Μαγνησίας)

1ΔΕ Οδηγών με ψηφιακό ταχογράφο, 2ο Ειδ. Δημ. & Νηπ. Βόλου (Δήμος Αλμυρού Ν. Μαγνησίας)

1ΔΕ Οδηγών με ψηφιακό ταχογράφο,  Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγριάς Μαγνησίας (Δήμος Βόλου Ν. Μαγνησίας)

1ΔΕ Οδηγών με ψηφιακό ταχογράφο, 1ο Ειδ. Δημ. Τρικάλων (Δήμος Τρικκαίων Ν. Τρικάλων)

1ΔΕ Συνοδών,  Ειδ. Δημ. Σχολ. Αλμυρού (Δήμος Αλμυρού Ν. Μαγνησίας)

1ΔΕ Συνοδών,  1ο Ειδ. Δημ. Σχολ. Βόλου: «Οι Κένταυροι»(Δήμος Βόλου Ν. Μαγνησίας)

1ΔΕ Συνοδών,  2ο Ειδ. Δημ. & Νηπ. Βόλου(Δήμος Βόλου Ν. Μαγνησίας)

1ΔΕ Συνοδών,  Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγριάς Μαγνησίας (Δήμος Βόλου Ν. Μαγνησίας)

1ΔΕ Συνοδών,  1ο Ειδ. Δημ. Τρικάλων(Δήμος Τρικκαίων Ν. Τρικάλων).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Μανδηλαρά 23, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Σιακαβάρα Δημήτρη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 539225.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-09-21018 έως και  12-09-2018

 

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα: Πρόσληψη 11 ατόμων

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, που εδρεύει στη Νεάπολη της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (με αντίτιμο), 8μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων Δασκάλων στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

9ΠΕ Δάσκαλοι στα εργαστήρια Ζωγραφικής, Ζωγράφοι, Λάρισα Θεσσαλίας

1ΔΕ Δάσκαλος στα εργαστήρια Κεραμικής, Κεραμίστας,  Λάρισα Θεσσαλίας

1ΠΕ Δάσκαλος στα εργαστήρια Χαρακτικής, Χαράκτης,  Λάρισα Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ.  διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-  Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, Γ. Παπανδρέου 2, Τ.Κ. 413 34, Νεάπολη Λάρισας Θεσσαλίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 623615.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-21018 έως και  14-09-2018, (08.30π.μ.-14.30μ.μ.)

 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής,  σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 585 Προκήρυξή της, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου-Καθηγητή για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, ως εξής:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ                     

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ζωγραφική».

AΠΕΛΛΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΑΡΡ 7626

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα κοινοποιήσουν στην ταχ. διεύθυνση:

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Γραμματεία, Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Ανοικτή Προκήρυξη

 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής,  σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 584 Προκήρυξή της, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου-Καθηγητή για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, ως εξής:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ                     

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πολυμέσα».

AΠΕΛΛΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΑΡΡ 7625

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα κοινοποιήσουν στην ταχ. διεύθυνση:

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Γραμματεία, Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Ανοικτή Προκήρυξη

 

Δήμος Λαρισαίων: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη άμεσων αναγκών της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 9μηνης διάρκειας με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός Ρυθμικής στην Ανώτερη Σχολή Χορού, Λάρισα Θεσσαλίας

1ΠΕ Χορευτής – Καθηγητής Ελληνικών Χορών και Ανατομίας, Λάρισα Θεσσαλίας

1 ΤΕ Πιανίστας Μουσικός , Λάρισα Θεσσαλίας

1 ΤΕ ή ΔΕ Χορογράφος-Χοροδιδάσκαλος Σύγχρονου Χορού  στην Ανώτερη Σχολή Χορού, Λάρισα Θεσσαλίας

1 ΤΕ ή ΔΕ Χορογράφος-Χοροδιδάσκαλος Κλασικού Χορού  στην Ανώτερη Σχολή Χορού, Λάρισα Θεσσαλίας

3ΤΕ ή ΔΕ Χορογράφοι-Χοροδιδάσκαλοι Κλασικού & Σύγχρονου Χορού  στην Ανώτερη Σχολή Χορού, Λάρισα Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης  και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένοαπό αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Γραφείο Προσωπικού, 2ος όροφος, Ι. Δραγούμη 1, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα Θεσσαλίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 500318 (αρμόδιος κ. Ε. Ανδρέου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-09-21018 έως και  15-09-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (ΕΦ.Α. Κορινθίας), που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο της Π.Ε. Κορινθίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Συστηματική ανασκαφική έρευνα Ρωμαϊκής Έπαυλης στη θέση Κατουνίστρα Λουτρακίου, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά έξι (6) ατόμων – Επιστημονικού και Εργατοτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Συντηρητής Έργων Τέχνης (Ομάδας Β’ Τοιχογραφία) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής & Έργων Τέχνης με 2μηνη σύμβαση, Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατουνίστρας Λουτρακίου Κορινθίας & Εργαστήριο Συντήρησης Μουσείου Ισθμίας

1ΔΕ Ειδικευμένος Εργατοτεχνίτης και ελλείψει αυτού ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης-τρια με εξειδίκευση στον καθαρισμό – πλύσιμο  οστράκων με 2μηνη σύμβαση, Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατουνίστρας Λουτρακίου Κορινθίας & Εργαστήριο Συντήρησης Μουσείου Ισθμίας

1ΔΕ Ειδικευμένος Εργατοτεχνίτης και ελλείψει αυτού ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης-τρια με σύμβαση 1,5 μήνες, Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατουνίστρας Λουτρακίου Κορινθίας

3ΔΕ Ειδικευμένοι Εργάτες με σύμβαση 1,5 μήνες, Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατουνίστρας Λουτρακίου Κορινθίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Τ.Κ. 200 07, Αρχαία Κόρινθος Κορινθίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Μαριάννας Ιατράκη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27410 32630.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-21018 έως και  11-09-2018

 

Δήμος Σικυωνίων: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Σικυωνίων, που εδρεύει στο Κιάτο της Π.Ε. Κορινθίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με άδεια οδήγησης Γ’ και C κατηγορίας & κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Δ. Σικυωνίων, Κιάτο Κορινθίας Πελοποννήσου

7ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, Δ. Σικυωνίων, Κιάτο Κορινθίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Δήμος Σικυωνίων, Διοικητικό Τμήμα, Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ. 202 00, Κιάτο Κορινθίας Πελοποννήσου, (υπόψιν κ. Γεωργίου Βλάσιου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27423 60148.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  07-09-2018 έως και  17-09-2018

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.),που εδρεύει στην Καλλιθέα  της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των Σχολών Χορού της ανωτέρω Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (ωρομίσθιοι), 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΤΕ Καθηγητών Χορού Κλασικό Μπαλέτο (Σύστημα Vaganova), ΔΗ.Κ.Ε.Κ. (Σχολές Χορού), Καλλιθέα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένοαπό αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), 2ος όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 156, Τ.Κ. 176 75, Καλλιθέα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9530161 και  210 9590626.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  16-09-2018

 

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου, Δ. Αγίας Παρασκευής Αττικής

2ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, Δ. Αγίας Παρασκευής Αττικής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Δήμος Αγίας Παρασκευής, Τμήμα Διοίκησης, Τοπικής Ανάπτυξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή Αττικής, (υπόψη κ.κ. Φράγκου Φλωρέντιου ή Μάνδρου Ελένης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2004562.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-09-2018 έως και  20-09-2018

 

Δήμος Παλλήνης: Πρόσληψη 17 ατόμων

Ο Δήμος Παλλήνης, που εδρεύει στον Γέρακα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

12ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Δ. Παλλήνης, Γέρακας Αττικής

  1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (τύπου jcb), Δ. Παλλήνης, Γέρακας Αττικής

4ΥΕ Εργατών Ύδρευσης, Δ. Παλλήνης, Γέρακας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής, (υπόψη κ.κ. Διβάνη Ελένης, Ράμμου Μαρίας & Πατράλη Θωμά).

 Πληροφορίες στα  τηλ.: 210 6604728, 210 6604632 και 210 6604631.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  10-09-2018 έως και  17-09-2018

 

Δήμος Παύλου Μελά: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Παύλου Μελά, που εδρεύει στη Σταυρούπολη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο τη συχνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας των βρεφών και των νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου που έχουν ενταχθεί στη χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Ιατροί ειδικότητας Παιδιάτρου, Παιδικοί Σταθμοί Δ. Παύλου Μελά, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παύλου-Μελά, Καραολή & Δημητρίου 8, Τ.Κ. 564 30, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 302840, 2313 302841 και 2313 302941.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-2018 έως και  14-09-2018

Δήμος Μετεώρων: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ο Δήμος Μετεώρων, που εδρεύει στην Καλαμπάκα της Π.Ε. Τρικάλων  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με αντίτιμο, 9μηνης & 8μηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων – Καλλιτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

α) Προσωπικό με 9μηνη σύμβαση:

1 Άτομο με ειδικότητα στα Έγχορδα με Δοξάρι (Βιολί), Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα στα Ξύλινα Πνευστά (Φλάουτο), Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα στα  Ξύλινα Πνευστά (Σαξόφωνο), Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα στο Παραδοσιακό Κλαρίνο, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα στα Έγχορδα με Δοξάρι (Βιολοντσέλο), Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα στα Κρουστά, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα στο Ηλεκτρικό Μπάσο, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα Μουσικής Τεχνολογίας-Παραγωγής Ήχου, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας.

β)Προσωπικό με 8μηνη σύμβαση:

4ΠΕ Γυμναστών με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου) και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένοαπό αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Μετεώρων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 422 00, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24323 50216.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-2018 έως και  14-09-2018

 

Δήμος Σίφνου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Σίφνου, που εδρεύει στην Απολλωνία της Π.Ε. Κυκλάδων  της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 7μηνης & 4μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Οδηγών Φορτηγού Λυματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) με 7μηνη σύμβαση, Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ. Σίφνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

2ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης με 7μηνη σύμβαση, Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ. Σίφνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Οδηγών Φορτηγού  Υδροφόρας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) με 4μηνη σύμβαση, Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ. Σίφνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στη διεύθυνση:

Δήμος Σίφνου, Τ.Κ. 840 03, Απολλωνία Σίφνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Νικόλαου Κορακή).

 Πληροφορίες στο  τηλ.: 22843 60311.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-2018 έως και  14-09-2018

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής,  σύμφωνα με το ΦΕΚ 861/Γ’/31-07-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου- Καθηγητή , ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»                 

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής».

Aριθ. Προκήρυξης: 24507/10-05-2018.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη διαδικτυακή διεύθυνση: (https://apella.minedu.gov.gr ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7723997, (Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-10-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 12948/10-05-2018, (ΦΕΚ 872/Γ’/02-08-2018) Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία & Υγιεινή».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ7535.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07924 & 26510 07201 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής), (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-10-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11209/19-03-2018, (ΦΕΚ 883/Γ’/07-08-2018) Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ

1  Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Χειρουργική».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ7537.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07924 & 26510 07201 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής), (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-10-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11211/19-03-2018, (ΦΕΚ 883/Γ’/07-08-2018) Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική – Μεταμοσχεύσεις».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ7536.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07924 & 26510 07201 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής), (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-10-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11210/19-03-2018, (ΦΕΚ 866/Γ’/01-08-2018) Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ

1 Αναπληρωτής  Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Χειρουργική».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ7531.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07924 & 26510 07201 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής), (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-10-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 12951/10-05-2018, (ΦΕΚ 866/Γ’/01-08-2018) Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1  Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ7532.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07924 και 26510 07201 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής), (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-10-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 9030/28-03-2018, (ΦΕΚ 872/Γ’/02-08-2018) Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1  Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ7539.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07496-499 (Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών), (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-10-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11463/16-03-2018, (ΦΕΚ 883/Γ’/07-08-2018) Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΙΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1  Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Ανάλυση με έμφαση τις Ποσοτικές Μεθόδους».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ7538

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07496-499 (Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών), (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-10-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 13518/24-05-2018, (ΦΕΚ 942/Γ’/24-08-2018) Προκήρυξη πλήρωσης , ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1  Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ρύπανση και Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ7574.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07194 & 26510 07470 (Γραμματεία του Τμήματος Χημείας), (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-10-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 13518/24-05-2018, (ΦΕΚ 942/Γ’/24-08-2018) Προκήρυξη πλήρωσης , ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1  Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ρύπανση και Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ7574.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07194 & 26510 07470 (Γραμματεία του Τμήματος Χημείας), (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-10-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 16005/18-06-2018, (ΦΕΚ 942/Γ’/24-08-2018) Προκήρυξη πλήρωσης , ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

1  Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Μετεωρολογία».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ7630.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην Προκήρυξη, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07193 & 26510 07192 (Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής), (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-11-2018

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικ/των: Πρόσληψη 764 ατόμων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα   της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της Περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, συνολικά επτακοσίων εξήντα τεσσάρων (764) ατόμων με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 22-10-2018.

 Ο Διαγωνισμός διενεργείται:

Α) Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό

Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιώς,

Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου,

Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας και Καλαμάτας.

Β) Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε

Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας,

Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Θράκης.

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη Χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και

ώρα για τις περιφέρειες όλων των Εφετείων.

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από

Κεντρική Επιτροπή με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα:

α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα

Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του

Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων

από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του

Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία

κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του

Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το ν. 2664/1998) και για τις

συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις

παροχής ασφάλειας (ν. 2844/2000).

Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του Συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική).

Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη αυτού θα πρέπει να

υποβάλουν στον Γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, την οποία μπορούν να αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: www.ministryofjustice.gr , καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  17-10-2018

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου,  σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 4369/08-06-2018 Προκήρυξή της, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου-Καθηγητή για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική-Ελεγκτική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: (https://apella.minedu.gov.gr )

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Ανοικτή Προκήρυξη

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μαλεβιζίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, που εδρεύει στο Γεράνι της Π.Ε. Ηρακλείου  της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Χημικός-Μηχανικός, Δ.Ε.Υ.Α.  Δ. Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης

1ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, Δ.Ε.Υ.Α. Δ. Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης

2ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, Δ.Ε.Υ.Α.  Δ. Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ελ. Βενιζέλου 115, Τ.Κ. 714 14, Γάζι Ηρακλείου Κρήτης, (υπόψη κ. Μπορμπουδάκη Καλλιόπης).

 Πληροφορίες στο  τηλ.: 2810 824625.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-09-2018 έως και  24-09-2018

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Δ. Βόλου: Πρόσληψη 43 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Δ. Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) Δ. Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με ωριαία αντιμισθία, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2019, ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα 6μηνο σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΙΕΚ, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων –Εκπαιδευτών Ι.Ι.Ε.Κ. Δ. Βόλου έναντι αντιτίμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Οικονομολόγων, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ), Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΠΕ Οικονομολόγων, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ των Ειδικοτήτων, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Γαλλικής Γλώσσας, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ όπου απαιτείται, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Γερμανικής Γλώσσας, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ όπου απαιτείται, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ όπου απαιτείται, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνίας, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνίας, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB DESIGNER – DEVELOPER/VIDEO GAMES) , Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Πληροφορικής, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των Ειδικοτήτων, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Γεωπόνων-Τεχνολόγων Τροφίμων, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF), Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Αρχιτεκτόνων, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας.

1ΠΕ Ιστορικός Τέχνης, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται,  Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Χημικών (για την ειδικότητα Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, ΕΑΡΙΝΟΥ

εξαμήνου), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Καλών Τεχνών για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΧΡΩΜΑΤΟΣ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται με κατεύθυνση Ζωγραφική, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών (σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες) , για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες), (για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΤΕ Γραφιστών (σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Διακοσμητών, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Φωτογράφων (για τα ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ μαθήματα της ειδικότητας) (σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ –

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB DESIGNER – DEVELOPER/VIDEO GAMES) Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με κατεύθυνση Μηχανικού Η/Υ, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Λογιστής, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΔΕ Τεχνικών Χειροποίητου Κοσμήματος & Σχεδιασμού Κοσμήματος (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ

της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

5ΔΕ Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF), Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ του μαθήματος ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF), Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ

του μαθήματος ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ,

Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΔΕ Φωτογράφων (για τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Τέχνη Φωτογραφίας)

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΔΕ Κεραμιστών (για τα εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα της ειδικότητας Κεραμικής Τέχνης)

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (για τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων και της ειδικότητας Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,

Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση –υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, Γραμματεία, Χείρωνος και Φεραίου 1,Τ.Κ. 383 33, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Δήμητρας Μιχαηλίδου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 564 46.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-09-2018 έως και 17-09-2018

 

Δήμος Χαλκιδόνος: Πρόσληψη 14 ατόμων

Ο Δήμος Χαλκιδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια  της Π.Ε. Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με αντίτιμο, 9μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων Καλλιτεχνικού Μουσικού Προσωπικού για τη διδακτική περίοδο 2018-2019 και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Καλλιτεχνικός Διευθυντής-Μουσικός, Δ. Χαλκιδόνος, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

2ΤΕ Δάσκαλοι Πιάνου-Πληκτροφόρων Οργάνων, Δ. Χαλκιδόνος, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

2ΤΕ Δάσκαλοι Κιθάρας, Δ. Χαλκιδόνος, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Δάσκαλος Βιολιού-Εγχόρδων, Δ. Χαλκιδόνος, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Δάσκαλος Θεωρητικών και Ανώτερων Θεωρητικών μαθημάτων, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Δάσκαλος Ακορντεόν, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Μαέστρος Παιδικής Χορωδίας, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Δάσκαλος Πνευστών Οργάνων, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1 ΔΕ Δάσκαλος Μουσικής Προπαιδείας, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1 ΔΕ Δάσκαλος Μπουζουκιού, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1 ΔΕ Δάσκαλος Κρουστών Οργάνων, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1 ΔΕ Δάσκαλος Φωνητικής, Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση, δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους και τον κωδικό θέσης της ανακοίνωσης και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Δήμος Χαλκιδόνος, Γραφείο Προσωπικού, Εθνικής Αντίστασης 36, Τ.Κ. 571 00, Κουφάλια Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Δελιάκη Σταυρούλας και Ιωσηφίδη Αντώνιου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23913 30152 & 23913 30174.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-09-2018 έως και 17-09-2018

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», που συγχρηματοδοτείται από τη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κυριάκο Υάκινθο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας έως και 24-07-2021 (λήξη του έργου και με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός με σύμβαση έως και 24-07-2021, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

1 Μηχανολόγος Μηχανικός με σύμβαση έως και 24-07-2021, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

1 Μηχανολόγος Μηχανικός με σύμβαση έως και 24-04-2020, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

1 Άτομο Πληροφορικής με σύμβαση έως και 24-10-2020, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών, 9ος Όροφος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Κτήριο Δ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη GR

(και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ).

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2310 996411 & ενώ για τη διαδικασία υποβολής πρότασης στα τηλ.: 2310 994009, 2310 994082 & 2310 994026.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 21-09-2018,(14.00μ.μ.)

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσω της βιωσιμης διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων του Νέστου και Άρδα και οροσειράς της Ροδόπης»που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) (European Regional Development Fund (ERDF)) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια της δράσης INTERREG V-A GREECE-BULGARIA, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κυριάκο Υάκινθο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας έως και 15-09-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Πτυχιούχος Αυτοματισμού Α.Ε.Ι., ΑΠΘ/ΕΛΚΕ, Θεσσαλονίκη.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών, 9ος Όροφος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Κτήριο Δ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη GR

(και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ).

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2310 996411 & ενώ για τη διαδικασία υποβολής πρότασης στα τηλ.: 2310 994009.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 21-09-2018,(14.00μ.μ.)

 

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία: Πρόσληψη 14 ατόμων

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.), που εδρεύει στην Τανάγρα (Σχηματάρι)  της Π.Ε. Βοιωτίας  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση προγράμματος συνδεόμενου με ξένους πελάτες και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος μέχρι και 5 έτη, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

14ΔΕ Τεχνικοί Δομής Α/Φ, Εργοστάσιο ΕΑΒ, Τανάγρα Σχηματαρίου Βοιωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στις διευθύνσεις:

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τανάγρα, Τ.Κ. 39, Τ.Κ. 320 09, Σχηματάρι Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας, (υπόψη κ. Δημητρίου Γκότση)

ή Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε., Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22620 52030.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-09-2018 έως και  17-09-2018

 

Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.: Πρόσληψη 11 ατόμων

Η Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) Α.Ε., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη   της Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

11ΔΕ Οδηγών Οχημάτων [με άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας –χωρίς κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου], Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

στην ταχ. διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε., Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας & Εκπαίδευσης, Εγνατίας 127, Τ.Κ. 546 35, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Δ. Βεργίνη ή Μ. Τριανταφυλλίδου, τηλ.: 2310 966661 ή 2310 966762), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε., Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, Εγνατίας 127, Τ.Κ. 546 35, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Θ. Δίτσα ή Ν. Μαυρίδου, τηλ.: 2310 966664 ή 2310 966665).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-09-2018 έως και 13-09-2018

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στη Λιβαδειά της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς, ΔΕΥΑΛ, Λιβαδειά Βοιωτίας Στ. Ελλάδας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς, Γραμματεία, Δημ. Γ. Περγαντά 4, Τ.Κ. 321 00, Λιβαδειά Βοιωτίας Στ. Ελλάδας.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-09-2018 έως και 26-09-2018

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης: Πρόσληψη 15 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), που εδρεύει στον Γέρακα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών (με αντίτιμο) των πολιτιστικών προγραμμάτων της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας , συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Εικαστικοί-Καλών Τεχνών, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΤΕ ή ΔΕ Δάσκαλος ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΩΝ, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ ή ΔΕ Δάσκαλοι Παραδοσιακών ΧΟΡΩΝ, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Θεατρικών Σπουδών, Εκπαιδευτικό Καλλιτεχνικό Προσωπικό Θεατρικές Ειδικότητες, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Τρομπέτας, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Σαξόφωνου, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Φλάουτου, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Τρομπονιού, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Τούμπας, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), Κλειτάρχου και Αριστείδου, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6619937.

 Αιτήσεις με φαξ ή email δεν γίνονται δεκτές.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  10-09-2018 έως και  19-09-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης: Πρόσληψη 28 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), που εδρεύει στον Γέρακα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών (με αντίτιμο) των αθλητικών προγραμμάτων της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας , συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ενόργανης Γυμναστικής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ρυθμικής Γυμναστικής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με Κλασικού Αθλητισμού, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ειδικής Αγωγής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα Χειροσφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Πετοσφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

5ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ποδοσφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Καλαθοσφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα Tae Kwon Do ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Tae Kwon Do, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης και Πτυχίο Ναυαγοσωστικής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

4ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), Κλειτάρχου και Αριστείδου, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6619937.

 Αιτήσεις με φαξ ή email δεν γίνονται δεκτές.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  10-09-2018 έως και  19-09-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Βοΐου, που εδρεύει στην Σιάτιστα Νεάπολης της Π.Ε. Κοζάνης  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Σεπτέμβριο 2018, συνολικά είκοσι (20) ατόμων-Εργατοτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

20ΥΕ Εργάτες Γ. Καθηκόντων, Δήμος Βοΐου, Σιάτιστα Νεάπολης Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος  Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01, Νεάπολη Κοζάνης Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Ζήκου Φρειδερίκης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24683 50203.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  17-09-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

Δήμος Αβδήρων: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Αβδήρων, που εδρεύει στη Γενισέα της Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα για τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο 2018, συνολικά είκοσι (20) ατόμων-Εργατοτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

20ΥΕ Εργάτες, Δήμος Αβδήρων, Γενισέα Ξάνθης Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αβδήρων, Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ. 670 64, Γενισέα Ξάνθης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Πληροφορίες στα τηλ.: 25413 52516 & 25413 52517.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-09-2018 έως και  14-09-2018, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com