Εργάτης αποθήκης τροφίμων ζητείται (Μισθός 950€)

Περιγραφή

MEGA FROST LOGISTICS Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει:

Εργάτη Αποθήκης Τροφίμων

Απαιτούμενα προσόντα:     Ελληνική υπηκοότητα,     Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις,

Εκτιμώμενα προσόντα:     Προϋπηρεσία  σε αντίστοιχη θέση,    Χρήση περονοφόρων μηχανημάτων (Κλαρκ – Πεζού Χειριστή)

Εκτιμώμενα χαρακτηριστικά:     Επικοινωνία,     Υπευθυνότητα,     Προσαρμοστικότητα,     Ευελιξία,     Ομαδικό πνεύμα Εργασίας,     Βασική γνώση χρήσης Υπολογιστή.

Θα προτιμηθούν οι διαμένοντες κοντά στην έδρα της επιχείρησης.  αμοιβή 950€.

Περιοχή: Ασπρόπυργος

Πληροφορίες εδώ

ΒΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ