Πως να φτιάξετε ένα επιτυχημένο βιογραφικό.

Καθώς πολλές επιχειρήσεις και εργοδότες επιλέγουν σαν τρόπο επικοινωνίας με του υποψήφιους εργαζόμενους την αποστολή βιογραφικού μεσω email σας παραθέτουμε παρακάτω μερικές συμβουλές για ένα σωστό βιογραφικπό σημείωμα

Το βιογραφικό σημείωμα που θα συντάξει ο ενδιαφερόμενος εργαζόμενος, πρέπει να σχετίζεται άμεσα  με το είδος της εργασίας που ζητείται από την επιχείρηση ή τον φορέα και να διαθέτει πρωτίστως ειλικρίνεια.

Το βιογραφικό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τρεις σελίδες, είναι το πρώτο έγγραφο που θα δει ο εργοδότης ή ο υπεύθυνος προσωπικού και πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο, ώστε να επιλεγεί ο υποψήφιος εργαζόμενος για συνέντευξη. Μερικά σύγoυρα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής.

Πρωτίστως αναφέρουμε  τα προσωπικά μας στοιχεία. Τους τίτλους σπουδών μας με την ημερομηνία του πτυχίου, από το ανώτερο στο κατώτερο π.χ Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό,πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Απολυτήριο Λυκείου ή Γυμνασίου. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το πτυχίο, αλλά από το επίπεδο ευχέρειας που διαθέτουμε στο προφορικό και γραπτό λόγο. Έτσι πρέπει να σημειώσουμε την αντίστοιχη κατηγορία που γνωρίζουμε όπως Άριστη, πολύ καλή, καλή ή βασική. Το ίδιο ισχύει και για τους Η/Υ όπου σημειώνουμε τη γνώση που μπορεί κατέχουμε στα λειτουργικά συστήματα (Windows) ή στις εφαρμογές γραφείου( Excel, Access).

Η Αναφορά  στην επαγγελματική πορεία, σημειώνεται χρονολογικά από το πρόσφατη εργασία έως την παλαιότερη, αναφέροντας την ημερομηνία έναρξης και λήξη της εργασίας. Ονομάζουμε τις εταιρείες ή τους φορείς που εργαστήκαμε καθώς τη θέση και τα καθήκοντα που ασκούσαμε. Καλό είναι να μην υπάρχουν  μεγάλα χρονολογικά κενά. Συνεχίζουμε με προγράμματα επιμόρφωσης και σεμινάρια που τυχόν παρακολουθήσαμε, βραβεία ή διακρίσεις αν κατέχουμε.

Σημειώνουμε αν διαθέτουμε αυτοκίνητο ή δίπλωμα οδήγησης. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε τη φωτογραφία μας που καλό θα είναι να έχει το στυλ ενός επίσημου εγράφου όπως ταυτότητας. Ακόμη μπορούμε να καταθέσουμε συστάσεις αν διαθέτουμε, όπως για την επιστημονική μας επάρκεια ή την εξιδίκευση  σε ένα τεχνολογικό τομέα. Μπορούμε τέλος να σημειώσουμε  τις προσωπικές  ικανότητες του χαρακτήρα μας όπως οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευχέρεια λόγου κοκ. Καλή Επιτυχία.


ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΕΔΩ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com