Προσλήψεις 1.807 ατόμων στο Δημόσιο -Δείτε θέσεις & προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Σε προσλήψεις 1.807 ατόμων προχωρούν μια σειρά από δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες καθώς και δήμοι και Περιφέρειες της χώρας μέσω προκηρύξεων που βρίσκονται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

ΒΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ

Αναλυτικά:

Yπουργείο Εθνικής Άμυνας: Πρόσληψη 1359 ατόμων

Το Yπουργείο Εθνικής Άμυνας που εδρεύει στο Χολαργό της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής , ανακοινώνει την πρόσληψη με Διαγωνισμό Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ),ακαδημαϊκού έτους 2019 -20», συνολικά χιλίων τριακοσίων πενήντα εννέα (1359) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, όπως αναγράφεται στην προκήρυξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.asei-assy.mil.gr με όλα τα απαραίτητα, κατά το παράρτημα ΣΤ της προκήρυξης.

Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις ΠΚΕ για μία ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΠΕΘ, αφετέρου να υποβάλλουν με μεταφόρτωση (uploadμέσω της σχετικής εφαρμογήςεντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο Παράρτημα «Α», μια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ». Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αποτελεί και προαπαιτούμενο δικαιολογητικό, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο [και από τον ασκούντα/ες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου], θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή και μεταφορτώνεται (uploadηλεκτρονικάμέσω της εφαρμογήςμαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόμενη στην παρούσαδιαδικασία.

Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ελέγχονται ΜΟΝΟ από το εξεταστικό κέντροστο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Μετά την καταληκτική ημερομηνίαδεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχήςκαθόσον η σχετική εφαρμογή θα απενεργοποιείται.

 Τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολέςείναι:

(1) Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ),

(2) Η ΣΝΔ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ),

(3) Η ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ),

(4) Η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

(5) Η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ).

Η επιθυμία επιλογής του εξεταστικού κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίμησης, στον οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος-α.

Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι θα δηλώσουν ως εξεταστικό κέντρο άλλο πλην της ΔΑΕθα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν έως ημέρες σε πρόσθετες υγειονομικές εξετάσεις και ψυχομετρικές δοκιμασίες στην Αθήνα με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1, αφού πρωτίστως έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις ΠΚΕ που διενήργησε το εξεταστικό κέντρο επιλογής τους.

Ανεξάρτητα από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο δηλώνει να εξεταστεί ένας υποψήφιος ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότιστην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να δηλώσει το σύνολο των Σχολών για τις οποίες ενδιαφέρεταιγιατί θεωρείται ως αποτυχών στις ΠΚΕ για τις Σχολές τις οποίες δεν έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται.

 Πληροφορίες στα τηλ.:

α) Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών, Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561, τηλ. 210 6598661-4

β) Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Λαμπράκη 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636, τηλ. 2310893238, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gek.thessalonikis@mod.mil.gr

γ)Στρατιωτική Σχολή ΕυελπίδωνΤμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, τηλ. τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τμήμα Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 – 4026, 210 8970223, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tee@sse.gr

δ) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τέρμα Χατζηκυριακού-Χατζηκυριάκειο, Τ.Κ.18539, Πειραιάς, τηλ 210 4581337 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tee@hna.gr

ε) Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ Δεκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210 8192133, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: b13.dae@haf.gr

στ)Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων – Πλήθωνος Γεμιστού 1-2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ssas-dspv@army.gr

ζ)Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Βασίλη Τσιτσάνη 63, Τρίκαλα, Τ.Κ. 42132, τηλ. 24310 38635, 24310 38637, 24310 39632, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: smy-teem@army.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-05-2019 (00.00) έως και 20-05-2019 (24.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/65ΟΜ6-161/document

5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 122 ατόμων

Η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λάρισα της ΠΕ Λάρισας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Κ.Υ. των Κέντρων Υγείας & των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) της 5ης ΥΠΕ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Προσωπικού, Μεζούρλο, Τ.Κ. 411 10, ΤΘ 2101,

Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Δημητρίου Πάτσιου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 500874.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΠΠΣ469Η2Γ-ΓΛ4/document 

Δήμος Νέας Προποντίδας: Πρόσληψη 51 ατόμων

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά της ΠΕ Χαλκιδικής  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πενήντα ενός  (51) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 7ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου,  Δ. Προποντίδας, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής

2ΔΕ  Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή),  Δ. Προποντίδας, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής

2ΔΕ  Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Γκρέϊντερ),  Δ. Προποντίδας, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής

40ΥΕ Εργάτες-τριες Καθαριότητας Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων, Δ. Προποντίδας, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Νέας Προποντίδας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής ΜέριμναςΜεγΑλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 632 00, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. κ. Κώστα Δαλαμπίρα ή Μισοκοίλη Σοφίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23730 25887 & 23730 25533.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-04-2019 έως και 06-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Μ7ΤΩΚΤ-ΣΑΠ/document

Δήμος Κατερίνης: Πρόσληψη 40 ατόμων

Ο Δήμος Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη της ΠΕ Πιερίας  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα (40) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (JCB), Δ. Κατερίνης Πιερίας Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ), Δ. Κατερίνης Πιερίας Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτή), Δ. Κατερίνης Πιερίας Κ. Μακεδονίας

3ΔΕ Χειριστές  Γεωργικού Αναλκυστήρα, Δ. Κατερίνης Πιερίας Κ. Μακεδονίας

4ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Υδραυλικών Εργασιών, Δ. Κατερίνης Πιερίας Κ. Μακεδονίας

12ΥΕ Εργάτες Πράσινου, Δ. Κατερίνης Πιερίας Κ. Μακεδονίας

10ΥΕ Εργάτες, Δ. Κατερίνης Πιερίας Κ. Μακεδονίας

6ΥΕ Δασοφύλακες, Δ. Κατερίνης Πιερίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγούμενη από την Υπηρεσία) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κατερίνης, Α’ όροφος, Γραφείο 9, Πλ. Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 601 33, Κατερίνη Πιερίας Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23513 50412.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-04-2019 έως και 03-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΧΘΖΩΕΤ-0Δ0/document

Δήμος Έδεσσας: Πρόσληψη 36 ατόμων

Ο Δήμος Έδεσσας, που εδρεύει στην Έδεσσα της ΠΕ Πέλλας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,  για τις ανάγκες της αρδευτικής περιόδου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της έως την λήξη της αρδευτικής περιόδου και σε περίπτωση μεταβολής της διάρκειας της αρδευτικής περιόδου από το Δημοτικό Συμβούλιο , μεταβολή αντίστοιχα και της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων των υδρονομέων, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων-Υδρονομέων  Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

2 Υδρονομείς  Άρδευσης (εκ των οποίων ο ένας (1) περιοχής Σμαρέκα με μερική απασχόληση), Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας

4 Υδρονομείς με πλήρη απασχόληση, Τοπική Κοινότητα  Άγρα.

3 Υδρονομείς  Άρδευσης (εκ των οποίων οι 2 στην Τ.Κ. Καρυδιάς  εκ των οποίων ο ένας (1)  με πλήρη απασχόληση και ο ένας με μερική απασχόληση) & 1 Υδονομέας με μερική απασχόληση στον οικισμό Κερασιάς)

2 Υδρονομείς  Άρδευσης με μερική απασχόληση, Τοπική Κοινότητα Βρυττών

1 Υδρονομέας με μερική απασχόληση, Οικισμός Αγίας Φωτεινής Τοπική Κοινότητα Φλαμουριάς

3 Υδρονομείς  Άρδευσης (εκ των οποίων ο ένας (1)  στην Τ.Κ. Σωτήρος & Σάμαρι με μερική απασχόληση ο ένας (1) Υδρονομέας  με μερική απασχόληση στον οικισμό Μαργαρίτας και ο ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση στον οικισμό Λύκων)

2 Υδρονομείς  Άρδευσης με μερική απασχόληση, Τοπική Κοινότητα Νησίου.

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

4 Υδρονομείς  Άρδευσης (εκ των οποίων οι 2 με μερική απασχόληση στον οικ. Δροσιάς και Ξανθογείων) & οι άλλοι 2 Υδρονομείς στην Τοπική Κοινότητα Άρνισσας

4 Υδρονομείς  Άρδευσης με μερική απασχόληση , Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου

2 Υδρονομείς  Άρδευσης με μερική απασχόληση , Τοπική Κοινότητα Γραμματικού & Οικισμός Άνω Γραμματικού

3 Υδρονομείς  Άρδευσης με μερική απασχόληση , Τοπική Κοινότητα Περαίας

6 Υδρονομείς  Άρδευσης (εκ των οποίων οι 4 με μερική απασχόληση στην Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας, ένας (1) Υδρονομέας με πλήρη απασχόληση & ένας (1) Υδρονομέας με μερική  απασχόληση στον Οικισμό Ζέρβης).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγούμενη από την Υπηρεσία) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Έδεσσας, Δ.Ε. Έδεσσας, Γραφείο 16, Πλατεία Αιγών 1, Τ.Κ. 582 00, Έδεσσα Πέλλας Κ. Μακεδονίας & στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Άρνισσας για τη Δ.Ε. Βεγορίτιδας.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-04-2019 (13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΥΓΙΩΡΠ-Φ2Φ/document

Δήμος Κισσάμου: Πρόσληψη 22 ατόμων

Ο Δήμος Κισσάμου, που εδρεύει στην Κίσσαμο της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

18ΔΕ Εισπράκτορες για την είσπραξη τέλους χρήσης των έργων υπαίθριας αναψυχής και τη λειτουργία του Δημοτικού Αναψυκτηρίου, 6μηνη σύμβαση, Περιοχή Ακρωτηρίου Γραμβούσας & Μπάλου, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης

1ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ), 8μηνη σύμβαση, Περιοχή Ακρωτηρίου Γραμβούσας & Μπάλου, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης

1ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (JCB), 8μηνη σύμβαση, Περιοχή Ακρωτηρίου Γραμβούσας & Μπάλου, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης

2YΕ16 Εργάτες Καθαριότητας, 8μηνη σύμβαση, Περιοχή Ακρωτηρίου Γραμβούσας & Μπάλου, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Κισσάμου, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Πολεμιστών 1941, Τ.Κ. 734 00, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης, (υπόψη κ. Γαμπά Μαγδαληνής).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28223 40210.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-04-2019 έως και 30-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΞΣΤΩΕΖ-4ΜΨ/document

Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων»: Πρόσληψη 11 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., Αθήνα Αττικής

4ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., Αθήνα Αττικής

3ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Τμήμα Διοικητικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κας Πουπάκη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 1307293.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-04-2019 έως και 30-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΨ7Ξ46ΨΧΥΙ-ΓΚΖ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας: Πρόσληψη 10 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα της ΠΕ Πρέβεζας  της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας και όχι πέραν της 31-12-2019, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 5ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος & Μουσείο Νικόπολης Πρέβεζας Ηπείρου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο Νικόπολης Πρέβεζας Ηπείρου

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείου & Εφύρας Πάργας Πρέβεζας Ηπείρου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης Πρέβεζας Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Εθνικής Αντίστασης 108-110, Τ.Κ. 481 00, Πρέβεζα Ηπείρου, (υπόψη κ. Ζωής Χρήστου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26820 89890.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-04-2019 έως και 02-05-2019, (εργάσιμες ημέρες, 09.00π.μ.-13.00μ.μ. εκτός της τελευταίας ημέρας από 08.00πμ.-15.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΙΩΣ4653Π4-Π3Υ/document

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης, για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των Παραρτημάτων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, (5νθήμερη/8ωρη

απασχόληση – κυκλικό ωράριο Δευτέρα – Κυριακή), συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης, Παρ/μα Χρονίων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», 7ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, Δ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

2ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης, Παρ/μα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία

Θεσσαλονίκης, Τζων Κέννεντυ 62, Δ. Πυλαίας- Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης, Παρ/μα Πρώην Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, Κωνσταντινουπόλεως 22 ,  Πεύκα, Δ.Νεάπολης –  Συκεών Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης, Παρ/μα Πρώην Οίκος Ευγηρίας & Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς, Περιφερειακή Οδός Αγίου Γεωργίου Δ. Κιλκίς Κ. Μακεδονίας

1ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης, Παρ/μα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών, Δ. Μαρούλη 43, Δ. Σερρών Κ. Μακεδονίας

1ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης, Παρ/μα Περίθαλψης Παίδων Σιδηροκάστρου, Άγιος Νεκτάριος

Σιδηρόκαστρο, Δ. Σιντικής Σερρών Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοικητικού, Παπαρηγοπούλου 7, Τ.Κ. 546 30, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Τσιώτσιου Σοφίας).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 022631 & 2313 054852. (εσωτ. 124).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-04-2019 έως και 03-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΙΥΧΟΞΧΣ-ΤΥ4/document

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας: Πρόσληψη 31 ατόμων

Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, που εδρεύει στη Λάρισα  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές της ΠΕ Λάρισας, ανακοινώνει την πρόσληψη μέχρι 34 ή 60 ημερομίσθια ανά άτομο, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων –Παγιδοθετών-Αποθηκάριων & Εργατών Αποθήκης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

Α) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

2 Παγιδοθέτες για 60 ημερομίσθια, Μελιβοία

1 Παγιδοθέτης για 34 ημερομίσθια, Σκήτη

1 Παγιδοθέτης για 34 ημερομίσθια, Σκλήθρο

1 Παγιδοθέτης για 60 ημερομίσθια, Σωτηρίτσα

1 Παγιδοθέτης για 60 ημερομίσθια, Αγιά

1 Παγιδοθέτης για 34 ημερομίσθια, Κόκκινο Νερό

1 Παγιδοθέτης για 34 ημερομίσθια, Βελίκα

1 Παγιδοθέτης για 60 ημερομίσθια, Καρίτσα.

Β) ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1 Παγιδοθέτης για 34 ημερομίσθια, Αμπελάκια – Τέμπη

2 Παγιδοθέτες για 60 ημερομίσθια, Γόννοι

1 Αποθηκάριος για 60 ημερομίσθια, Γόννοι

3 Εργάτες Αποθήκης για 60 ημερομίσθια, Γόννοι

1 Παγιδοθέτης για 60 ημερομίσθια, Ελάτεια

1 Παγιδοθέτης για 34 ημερομίσθια, Ελαία

1 Παγιδοθέτης για 34 ημερομίσθια, Ιτέα

1 Παγιδοθέτης για 60 ημερομίσθια, Μακρυχώρι

1 Παγιδοθέτης για 60 ημερομίσθια, Παραπόταμος

1 Παγιδοθέτης για 60 ημερομίσθια, Πουρνάρι

1 Παγιδοθέτης για 60 ημερομίσθια, Πυργετός

1 Παγιδοθέτης για 60 ημερομίσθια, Ραψάνη

1 Παγιδοθέτης για 60 ημερομίσθια, Συκούριο

1 Παγιδοθέτης για 34 ημερομίσθια, Όσση-Καλοχώρι

1 Παγιδοθέτης για 34 ημερομίσθια, Εαγγελισμός-Νέσσων

1 Παγιδοθέτης για 34 ημερομίσθια, Κυψελοχώρι

Γ) ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1 Παγιδοθέτης για 60 ημερομίσθια, Αργυροπούλι

1 Παγιδοθέτης για 34 ημερομίσθια, Δελερίων-Ροδιάς

1 Παγιδοθέτης για 60 ημερομίσθια, Λυγαριά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Γραφείο 18, Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, Τ.Κ. 413 35, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Δημ. Σταυρίδη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 511119.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-04-2019 έως και 25-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΔΔ47ΛΡ-Δ45/document

Δήμος Κεφαλονιάς: Πρόσληψη 18 ατόμων

Ο Δήμος Κεφαλονιάς, που εδρεύει στην Κεφαλονιά της ΠΕ Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα,του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

7ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, 5μηνη σύμβαση, Αργοστόλι, Δ.Ε. Αργοστολίου Κεφαλονιάς

1ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας, 5μηνη σύμβαση, Αργοστόλι, Δ.Ε. Παλίκης Κεφαλονιάς

2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, 5μηνη σύμβαση, Αργοστόλι, Δ.Ε. Πυλαραίων Κεφαλονιάς

2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, 5μηνη σύμβαση, Αργοστόλι, , Δ.Ε. Ερισού Κεφαλονιάς

2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, 5μηνη σύμβαση, Αργοστόλι, Δ.Ε. Σάμης Κεφαλονιάς

1ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας, 3μηνη σύμβαση, Αργοστόλι, Δ.Ε. Ελλειού-Πρόννων Κεφαλονιάς

1ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας, 3μηνη σύμβαση, Αργοστόλι, Δ.Ε. Ομαλών Κεφαλονιάς

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος, 8μηνη σύμβαση, Αργοστόλι, , Δ.Ε. Αργοστολίου Κεφαλονιάς

1ΔΕ Χειριστής Ισοπεδωτς Γαιών (Γκρέϊντερ),8μηνη σύμβαση, Αργοστόλι, Δ.Ε. Αργοστολίου Κεφαλονιάς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Κεφαλονιάς, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Π. Βαλλιάνου 7, Τ.Κ. 281 00, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Κυριακάτου Ε.)

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26710 22933, (εσωτ. 26).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΔ55ΩΕ5-ΤΚΟ/document

Κέντρο Θεραπείας Εξηρτημένων Ατόμων : Πρόσληψη 15 ατόμων

Το Κέντρο Θεραπείας Εξηρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής,  για την υλοποίηση της εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032752 (Αρ. Απόφασης : 1339/15.4.2019, ΑΔΑ : ΨΙΞΒΟΡ9Υ-ΣΟ9) και την εγκεκριμένη πράξη «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032911 (Αρ. Απόφασης : 1341/15.4.2019, ΑΔΑ : 60ΨΞΟΡ9Υ-6Ε8), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, συνολικά δεκαπέντε  (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1)Εγκεκριμένη Πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ: 5032752

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ

1ΠΕ Ψυχίατρος πλήρους απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΨΥΧΤ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

1ΠΕ Ψυχολόγος πλήρους απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΨΥΧ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

2ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί πλήρους απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΚΛ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

1ΤΕ Λογιστικού πλήρους απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΛΟΓ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

1ΔΕ Ειδικός Θεραπευτής πλήρους απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΕΙΔΘΕ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

2)Εγκεκριμένη Πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ: 5032911

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ

1ΠΕ Νομικός πλήρους απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΝΟΜ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

1ΠΕ Οικονομικού πλήρους απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΟΙΚΟ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

1ΠΕ Μαθηματικός πλήρους απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΜΑΘ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

1ΠΕ Δάσκαλος μερικής απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΕΚΠ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

1ΠΕ Φιλόλογος μερικής απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΦΙΛ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

1ΠΕ Φ. Αγωγής μερικής απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΦΥΑΓ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

1ΔΕ Αργυροχρυσοχοΐας μερικής απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΑΡΓ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

1ΔΕ Φωτογραφίας μερικής απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΦΩΤ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας

1ΤΕ Γεωπόνος –Τεχνολόγος μερικής απασχόλησης με Κωδικό Θέσης ΓΕΩ-ΚΥΤ, Πύργος Ηλείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4 στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Κέντρο Θεραπείας Εξηρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-KYT)

Σορβόλου 24, Τ.Κ. 116 36, Μετς , Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ: www.kethea.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΓ4ΟΡ9Υ-00Λ/document 

Δήμος Αρριανών: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Αρριανών, που εδρεύει στη Φιλλύρα Σαπών της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την αντιμετώπιση πυροπροστασίας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων

15ΥΕ Εργάτες-τριες Γ. Καθηκόντων, Δ. Αρριανών, Φιλλύρα Σαπών Ροδόπης Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αρριανών, Δημοτικό Κατάστημα, Φιλλύρα, Τ.Κ. 693 00, Σάπες Ροδόπης Α.Μ.Θ., (υπόψη κ. Ευαγγέλου Ιωάννας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 25313 52806.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-04-2019 έως και 25-04-2019,

(εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/63ΩΑΩΨΣ-Τ2Υ/document

Ν.Π.Δ.Δ. «Πράσινο Ταμείο»: Πρόσληψη 12 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Πράσινο Ταμείο», που εδρεύει στην Κηφισιά της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των έργων LIFE:(LIFE 14 CAP/GR/000003, LIFE16 CCA/GR/000050, LIFE16 IPE/GR/000002, LIFE17 NAT/GR/000522 & LIFE17 IPC/GR/000006), ανακοινώνει  την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων-Εμπειρογνωμόνων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα, ως εξής:

1 Εμπειρογνώμονας  με ειδίκευση σε θέματα προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: Θ1, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 30-04-2021 & δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης έργου, Κηφισιά Αττικής.

1 Εμπειρογνώμονας  με ειδίκευση σε θέματα Περιβάλλοντος με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: Θ2, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 30-04-2021 & δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης έργου, Κηφισιά Αττικής.

1 Εμπειρογνώμονας  με ειδίκευση σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: Θ3, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 30-04-2021 & δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης έργου, Κηφισιά Αττικής.

1 Εμπειρογνώμονας  με ειδίκευση σε ζητήματα διαχείρισης δεδομένων /Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: Θ4, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 30-04-2021 & δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης έργου, Κηφισιά Αττικής.

1 Εμπειρογνώμονας  με ειδίκευση σε ζητήματα επικοινωνίας & ενημέρωσης σε σχέση με το περιβάλλον με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: Θ5, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 30-04-2021 & δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης έργου, Κηφισιά Αττικής.

1 Υπεύθυνος Συμμετοχικής Επιστασίας Γης (Land Stewardship Officer) με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: Θ6, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 31-08-2021 & δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης έργου, Κηφισιά Αττικής.

1 Υπεύθυνος –η Οικονομικής Διαχείρισης στο έργο «LIFE TERRACESCAPE» με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: Θ7, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 31-08-2021 & δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης έργου, Κηφισιά Αττικής.

1 Συντονιστής Έργου για το Πράσινο Ταμείο στο Έργο: «LIFE IP 4Natura» με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: Θ8, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 30-11-2019 & δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης έργου, Κηφισιά Αττικής.

1 Υπεύθυνος –η Οικονομικής Διαχείρισης για το Πράσινο Ταμείο στο Έργο: «LIFE IP 4Natura» με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: Θ9, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 30-11-2019 & δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης έργου, Κηφισιά Αττικής.

1 Υπεύθυνος –η Επικοινωνίας στο Έργο: «LIFE GRECABAT» με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: Θ10, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 28-02-2023 & δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης έργου, Κηφισιά Αττικής.

1 Συντονιστής Κλιματικής Αλλαγής (Climate Change Project Manager) για το Πράσινο Ταμείο στο Έργο: «LIFE-IP AdaptInGR»  με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: Θ11, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 30-12-2020 & δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης έργου, Κηφισιά Αττικής.

1 Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης στο έργο «LIFE-IP AdaptInGR» για το Πράσινο Ταμείο με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: Θ12, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 30-12-2020 & δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης έργου, Κηφισιά Αττικής.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μαζί με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με courier σε σφραγισμένο φάκελοσυνοδευόμενο από την Υποβολή Πρότασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1, με την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Θ…ή/και Θ…. ΜΕ ΤΙΤΛΟ/ΟΥΣ ……………. ΤΟΥ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ/ΩΝ LIFE……………………….».

στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Πράσινο Ταμείο», Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, ΤΚ 145 61 Κηφισιά Αττικής.

Στον σχετικό φάκελο πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και CD ή flash drive (stick), όπου θα εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση σε έως 2 (δύο) από τις θέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5241903 (εσωτ. 107) ή στο e-mail: gprotopapas@prasinotameio.gr

(Αρμόδιος ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου: κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: από 16-04-2019 έως και 03-05-2019 (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/964Ω46Ψ844-87Ψ/document

Δημοτική Αρχή Ύδρευσης-Αποχέτευσης Εορδαίας: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Δημοτική Αρχή Ύδρευσης-Αποχέτευσης Εορδαίας (ΔΕΥΑΕ),που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Χημικός Μηχανικός, ΔΕΥΑΕ, Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Οικονομολόγος, ΔΕΥΑΕ, Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

2ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΔΕΥΑΕ, Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός, ΔΕΥΑΕ, Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

2ΔΕ Εργάτες-τριες Γ. Καθηκόντων, ΔΕΥΑΕ, Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΥΕ Βοηθός Τεχνίτη Οικοδομικών Εργασιών, ΔΕΥΑΕ, Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δημοτική Αρχή Ύδρευσης-Αποχέτευσης Εορδαίας (ΔΕΥΑΕ), 25ης Μαρτίου 90, Τ.Κ. 502 00, Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Εφραιμίδου Όλγας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24630 27456 (εσωτ. 109).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-04-2019 έως και 30-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΟΒΟΛΟ8-2ΞΦ/document 

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υλικών Προμηθειών & Μεταφορών, που εδρεύει στην Αθήνα και στον Ασπρόπυργο Αττικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Δ.Υ.Π.Μ., Αθήνα Αττικής

2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων), Δ.Υ.Π.Μ., Ασπρόπυργος Αττικής

3ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές (Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Δ.Υ.Π.Μ., Ασπρόπυργος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Α.Ε., Διεύθυνση Υλικών Προμηθειών & Μεταφορών, Τομέας Υποστήριξης, Λεωφόρος Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Μικρώνη Μάρκου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9090571.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-04-2019 έως και 25-04-2019

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» MIS 5001369 ΥΠΟΕΡΓΟ 7, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ευαγγελία Τρέσσου, ομότιμη καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. διάρκειας έως τις 31-08-2019 (ημερομηνία λήξης του έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής), συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 ΠΕ Εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας έως 30-06-2019, Καβάλα Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά Ρομά όλων των τάξεων για την κάλυψη γνωστικών/γλωσσικών κενών και την ενίσχυση της φοίτησης και της προόδου τους σε

κάθε τάξη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Καβάλα). Το αντικείμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 «Παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου.

3 ΠΕ Ψυχολόγοι με σύμβαση εργασίας έως 30-06-2019, Ροδόπη, Ξάνθη, Κομοτηνή Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα και στα σχολεία στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος). Το αντικείμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 «Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σχολικής ψυχολογίας, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών εκπαίδευσης-υποστηρικτικές δράσεις με διαμεσολαβητές».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός με σύμβαση εργασίας έως 30-06-2019, Ροδόπη, Ξάνθη, Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα και στα σχολεία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ροδόπη – Ξάνθη). Το αντικείμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 «Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σχολικής ψυχολογίας, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών εκπαίδευσης-υποστηρικτικές δράσεις με διαμεσολαβητές».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Εμψυχωτής-ρια καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στη θεματική της μουσικής με σύμβαση εργασίας έως 30-06-2019, Καβάλα, Ξάνθη Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Εμψυχωτής-ρια καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (στη θεματική της μουσικής) για ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα από διαφοροποιημένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με δίαυλο τη μουσική σε σχολεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Το αντικείμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 «Παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή Δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  ΑΠΘ, Πύργος Παιδαγωγικής, 2ος όροφος, 3ηςΣεπτεμβρίου, Τ.Κ. 561 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας (09.00π.μ.-12.00μ.μ.) και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος  του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του Έργου.

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2310 991244ενώ για τη διαδικασία υποβολής πρότασης στα τηλ.: 2310 994009, 2310 994082 & 2310 994026.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 03-05-2019 (12.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓ4Α46Ψ8ΧΒ-ΑΓΝ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια του 2ου υποέργου: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του Έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΠΗΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΠΕΛΟΠΗΣ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 21μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Κάπη, Κλειού, Πελόπη Δ.Ε. Μανταμάδου Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων, Κάπη, Κλειού, Πελόπη Δ.Ε. Μανταμάδου Λέσβου Β. Αιγαίου

2ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα, Κάπη, Κλειού, Πελόπη Δ.Ε. Μανταμάδου Λέσβου Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22,  Τ.Κ. 811 31, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Παχού Ευφροσύνης).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 25-04-2019 και ώρα 15.00 μ.μ.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 22087 και FAX: 22510 20745 & 22510 37414.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-04-2019 έως και 25-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΥΑ4653Π4-ΤΘΗ/document

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 365/Γ’/15-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

Α) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμός προκήρυξης: 1819016674/24-12-2018/11-12-2018, (ΑΔΑ: Ψ64Β46ΨΖ2Ν-ΒΟΦ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αυτοκρατορικοί Χρόνοι – Ύστερη Αρχαιότητα». 

2) ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Αριθμός προκήρυξης: 1819016660/24-12-2018/11-12-2018, (ΑΔΑ: Ω2Α646ΨΖ2Ν-Η6Β)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία». 

Β) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

Αριθμός προκήρυξης: 1819018491/10-01-2019/07-01-2019, (ΑΔΑ: ΨΕΟ246ΨΖ2Ν-KKΛ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Πετοσφαίρισης»

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Αριθμός προκήρυξης: 1819018494/10-01-2019/07-01-2019, (ΑΔΑ: 6Π2Μ46ΨΖ2Ν-KΑΝ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

– Τμήμα Φιλολογίας: τηλ.: 210 7277960

(ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

-Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας: τηλ.: 210 7277474,

(ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

Τμήμα Επιστήμης Φ. Αγωγής & Αθλητισμού: τηλ.: 210 7276031,

(ταχ. διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 172 37, Δάφνη, Αθήνα Αττικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-06-2019

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:  Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8884/19/ΓΠ/11-04-2019 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α)ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 (ΦΕΚ 489/Γ’/04-04-2019), ΑΔΑ: ΩΧΗΨ469Β7Ξ-5Φ1,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10944

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροσκοπία και Ανάλυση Εικόνας στην Ιστολογία και στους Υδρόβιους Οργανισμούς».

Β) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

(ΦΕΚ 479/Γ’/03-04-2019), ΑΔΑ: ΨΗΜΧ469Β7Ξ-96Κ,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10945

1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική».

i)ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

(ΦΕΚ 479/Γ’/03-04-2019), ΑΔΑ: ΨΠΕ3469Β7Ξ-ΧΧΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10946

1 Αναπληρωτής Καθηγητής   με γνωστικό αντικείμενο: «Νευρολογία».

2) ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 (ΦΕΚ 479/Γ’/03-04-2019), ΑΔΑ: ΩΡ6Θ469Β7Ξ-Λ1Π,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10947

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοτεχνολογία Μικροβίων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»: http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

– Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος: τηλ.: 24210 93011, φαξ: 24210 93157,

(ταχ. διεύθυνση: Οδός Φυτόκου, Τ.Κ. 384 46, Νέα Ιωνία Μαγνησίας Θεσσαλίας, αρμόδιος

κ. Ναουμίδης Ιωάννης).

-Τμήμα Ιατρικής: τηλ.: 2410 685703, φαξ: 2410 685546,

(ταχ. διεύθυνση: Βιόπολις, Τ.Κ. 415 00, Λάρισα Θεσσαλίας, αρμόδια κ. Κοντογιάννη Αρετή).

Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας: τηλ.: 2410 565271-2-3 φαξ: 2410 565290,

(ταχ. διεύθυνση: Πλούτωνος 26 & Αιόλου, Τ.Κ. 412 21, Λάρισα Θεσσαλίας, αρμόδια

κ. Κανδυλάρη Δήμητρα).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-06-2019

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του  Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε./Α.Τ.Ε.Ι/Θ.),  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών Έργων», με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Γαληνού – Μητσούδη Σοφία, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων-Εξωτερικών Συνεργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Εξωτερικός Συνεργάτης, ΑΤΕΙ/Θ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

– Γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ με ενδεικτικές αρμοδιότητες:

1) Συνεργασία με τον διευθυντή και τους διδάσκοντες για τη ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών του ΠΜΣ

2)Σύνταξη διοικητικών και οικονομικών εντύπων

3) Διεκπεραίωση διαδικασιών του ΠΜΣ και εκκρεμοτήτων μεταπτυχιακών φοιτητών

4) Ηλεκτρονική διεκπεραίωση θεμάτων του ΠΜΣ

5) Παροχή πληροφοριών στους υποψήφιους φοιτητές

6) Οργάνωση και παρουσίαση εκδηλώσεων και τελετής καθομολόγησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

– Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής, ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών στη διαχείριση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Εξωτερικοί Συνεργάτες, ΑΤΕΙ/Θ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. με ενδεικτικές αρμοδιότητες:

1) Συνεργασία με τον διευθυντή και τους διδάσκοντες για τη ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών του ΠΜΣ

2) Ηλεκτρονική διεκπεραίωση και ολοκλήρωση βαθμολογίων

3) Τήρηση πρωτοκόλλου

4) Τήρηση πρακτικών

5) Έκδοση πτυχίων και βεβαιώσεων

6) Παροχή πληροφοριών στους υποψήφιους φοιτητές του ΠΜΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία δύο ετών (2) σε θέση διοικητικής υποστήριξης.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους (Αίτηση – Δήλωση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται στον ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ/Θ στην ταχ. διεύθυνση:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ/Θ) Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, Σίνδος, Τ.Θ.141, Τ.Κ. 574 00, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Στο εξωτερικό μέρος του κλειστού φακέλου θα πρέπει να  αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ένδειξη που ακολουθεί: «Υποβολή Πρότασης για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕ 5241/15-04-2019 Πρόσκληση».

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 013680.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 03-05-2019 (11.00π.μ.-13.30μ.μ.)

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Θ3Λ46ΜΨ55-ΙΙ9/document 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το  Ν.Π.Ι.Δ. «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων» (Ι.Τ.Υ.Ε.) ‘’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας  στα πλαίσια του έργου της υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα για το 2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. με χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 4 υποέργων έργου  από 07-02-2019 έως 31-12-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Έμπειρος Συνεργάτης Ανάπτυξης Εφαρμογών (μέλος ομάδας έργου) με ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1/Π371 & με σύμβαση εργασίας (15-05-2019 έως 15-09-2019), Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των Υποέργων 3 (Παραδοτέα 1 και 2) και 4 (Παραδοτέο 2).

Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό της πράξης/έργου, με την εξειδίκευση και την εμπειρία

του/της συνεργάτη το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:

-Εργασίες σχεδιασμού, υλοποίησης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων

ΥΠΠΕΘ

-Εργασίες καταγραφής αναγκών χρηστών, συλλογής προδιαγραφών και ελέγχου

υλοποίησης

-Εργασίες τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

-Συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου

στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής

– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στο χώρο της Πληροφορικής

– Άριστη γνώση Αγγλικών (επιπέδου Γ2).

1 Συνεργάτης Μηχανικός Η/Υ  & Πληροφορικής με ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2/Π371 & με σύμβαση εργασίας (01-06-2019 έως 31-12-2019), Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα τoυ Υποέργου 4 (Παραδοτέο 2).

Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό της πράξης/έργου, με την εξειδίκευση και την εμπειρία

του/της συνεργάτη το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:

-Εργασίες σχεδιασμού, υλοποίησης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων ΥΠΠΕΘ

-Εργασίες υποστήριξης χρηστών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Πληροφορική

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντικείμενο συναφές με τη θέση.

1 Συνεργάτης Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικο-Οικονομικής Διαχείρισης έργου με ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3/Π371 & με σύμβαση εργασίας (10-07-2019 έως 31-12-2019), Αθήνα Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα τoυ Υποέργου 3 (Παραδοτέο 1) και του Υποέργου 4 (Παραδοτέα 1,2,3).

Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό της πράξης/έργου, με την εξειδίκευση και την εμπειρία

του/της συνεργάτη το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:

– Υποστήριξη χρηστών στην εισαγωγή στοιχείων και στην εξαγωγή αναφορών

– Συμμετοχή στη Διοικητικο-οικονομική διαχείριση έργου

– Συμμετοχή στην καταγραφή αναγκών χρηστών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πολιτικών / Διεθνών Επιστημών ή ισοδύναμο

– Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ1)

– Tεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην υποστήριξη της

χρήσης συστημάτων ERP ή Μισθοδοσίας

– Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μαζί με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»: www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π371_12-04-2019).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του.

Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία

υποβολής της πρότασης.

 Πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων & άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις στο email: tzeli@cti.gr  (κ. Βασιλική Τζέλη), ενώ σχετικά με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου στην ιστοσελίδα: http://www.cti.gr.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 26-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/64Ρ646941Δ-378/document

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 349/Γ’/14-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

Αριθμός προκήρυξης: 1819018893/18-01-2019/07-01-2019, (ΑΔΑ: 9Τ2Θ46ΨΖ2Ν-Π58)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη». 

Β) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αριθμός προκήρυξης: 1819016633/24-12-2018/19-11-2018, (ΑΔΑ: 7Ν6Γ46ΨΖ2Ν-Κ9Ζ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης». 

2) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Αριθμός προκήρυξης: 1819007920/30-10-2018/19-10-2018, (ΑΔΑ: Ψ91646ΨΖ2Ν-0Υ1)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ανόργανη Χημεία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

– Τμήμα Θεολογίας: τηλ.: 210 7275872,

(ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 72, Άνω Ιλίσια, Αθήνα Αττικής).

-Τμήμα Φυσικής: τηλ.: 210 7276804,

(ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

Τμήμα Χημείας: τηλ.: 210 7274947,

(ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-06-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 12728 και τίτλο: «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης»το οποίο χρηματοδοτείται από διάφορα έσοδα, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κ. Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών,  συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικής Υποστήριξης, Χώροι του ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οργάνωση, Παρακολούθηση και Υποστήριξη των διαδικασιών και των προμηθειών μέσω ΕΛΚΕ των κάτωθι Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ερευνητικού έργου με ΚΕ12728 τα οποία είναι εγκεκριμένα από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ:

(α) Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

(β) Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

(γ) Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): Δημιουργία τοπικών και διαδικτυακών εφαρμογών σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων

(δ) Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): Εργαλεία Ανάλυσης και Επεξεργασίας δεδομένων σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων

(ε) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

(στ) Ρύπανση του Περιβάλλοντος και Διαχείριση των Φυσικών Πόρων

(ζ) Διαχείριση Περιβάλλοντος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ Ανθρωπιστικών /Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2) Εμπειρία 5 ετών σχετική με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης

3) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο C1)

4) Γνώση χειρισμού Η/Υ .

1ΤΕ Λογιστικής Υποστήριξης, Χώροι του ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οικονομική Διαχείριση και Υποστήριξη της Φοίτησης των Εκπαιδευόμενων των κάτωθι Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ερευνητικού έργου με ΚΕ12728 τα οποία είναι εγκεκριμένα από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ:

(α) Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

(β)Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

(γ) Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): Δημιουργία τοπικών και διαδικτυακών εφαρμογών σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων

(δ) Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): Εργαλεία Ανάλυσης και Επεξεργασίας δεδομένων σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων

(ε) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

(στ) Ρύπανση του Περιβάλλοντος και Διαχείριση των Φυσικών Πόρων

(ζ) Διαχείριση Περιβάλλοντος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής

2) Εμπειρία 5 ετών σχετική με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης

3) Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2)

4) Γνώση χειρισμού Η/Υ .

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 024119/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 12728,

είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 06-05-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω9ΙΖ46ΨΖ2Ν-5Χ6/document

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 332/Γ’/12-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΑΤΡΕΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ

Αριθμός προκήρυξης: 1819018901/18-01-2019/07-01-2019, (ΑΔΑ: 94ΘΜ46ΨΖ2Ν-ΞΓ8)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία Δογμάτων και Συμβολική». 

Β) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμός προκήρυξης: 1819018276/09-01-2019/04-01-2019, (ΑΔΑ: 7ΖΤ746ΨΖ2Ν-6ΚΗ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Μουσικολογία». 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

-Τμήμα Θεολογίας: τηλ.: 210 7275872,

(ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

-Τμήμα Μουσικών Σπουδών: τηλ.: 210 7277772,

(ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-06-2019

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στη Θέρμη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,  στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «HRRecycler – Hybrid HumanRobot RECYcling plant for electriCal and eLEctRonic equipment» – «HRRecycler», με αριθμό συμβολαίου 820742, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου, 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, ενός (1) ατόμου-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 19659, ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου – Θέρμης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Καθορισμός σεναρίων χρήσης, απαιτήσεων και αρχιτεκτονικής συστήματος. Ανάλυση περιβάλλοντος και ανθρώπινης κίνησης. Αναγνώριση αντικειμένων.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τo παραπάνω αντικείμενo στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: (WP3) Usecasesuserrequirements and system architecture και (WP5) AIenabled celllevel perception methods και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των παραδοτέων: D3.1, D3.2, D3.3, D5.3, D5.4.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας

2) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

3) Αποδεδειγμένη και ουσιαστική γνώση/εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών υπολογιστικής όρασης ή/και μηχανικής μάθησης.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μαζί με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, μέσα σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση, είτε ταχυδρομικά, είτε μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης , Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας , με αναγραφή στο εξωτερικό μέρος του φακέλου:

Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 19659/ 11-04-2019

Για το έργο «HR-Recycler – Hybrid Human-Robot RECYcling plant for electriCal and eLEctRonic equipment» – « HR-Recycler »

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Η Αίτηση υποψηφιότητας / Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2311 257703 ή στο emaildaras@iti.gr  (αρμόδιος κ. Πέτρος Δάρας).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 30-04-2019 (10.00π.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΥΡΖ469ΗΡ8-1ΗΥ/document

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 1819016686/24-12-2018/11-12-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 331/Γ’/12-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στην Αρχιτεκτονική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7277970 & 210 7277956, (Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ταχ. δ/νση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου Αθήνα).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΧΛΙ46ΨΖ2Ν-6Ψ3/document

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 9921/21-01-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 484/03-04-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ (για εξέλιξη)ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10928

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Τέχνης: από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07183 & 26510 07117 (Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-06-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 11742/22-01-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 501/05-04-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ (για εξέλιξη)ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10957

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07187 (Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-06-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 9827/29-01-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 535/10-04-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ (για εξέλιξη)ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 11009

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Αναλυτική Χημεία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07194 & 26510 07470 (Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-06-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 12649/07-02-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 535/10-04-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ (για εξέλιξη)ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 11050

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στη Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07190 & 26510 07492 (Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-06-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 13332/18-02-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 554/12-04-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ (για εξέλιξη)ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 11040

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική με έμφαση στην Παιδοαλλεργιολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07924 & 26510 07201 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-06-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 12307/29-01-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 534/10-04-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ (για εξέλιξη), ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 11039

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Ψυχολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07189 (Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-06-2019

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 4579/05-04-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 461/01-04-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10925

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 891454 & 2310 891452, fax: 2310 891285, (Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, ταχ. δ/νση: Εγνατία 156, Τ.Θ.1591, Τ.Κ. 540 06, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας), (08.30π.μ.-14.30μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-04-2019 έως και 29-05-2019

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (ΕASO), σύμφωνα με το Α.Π. 2282/29-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗ
EASO/2019/CΑ/005ICT Officer-Project Manager  FGIV

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: applications@easo.europa.eu

 Πληροφορίες  στην ιστοσελίδα: http://easo.europa.eu/about-us/vacancies

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-05-2019 (13.00 τ.ω. Βρυξελλών)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΙΟ465ΧΘΨ-ΟΜΩ/document (πηγή)ΒΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com